X. Slovenski simpozij o kilah z mednarodno udeležbo

S poudarkom na robotski in minimalno invazivnih tehnikah

X. Slovenian Symposium on Hernias with International Participation

Robotic and minimally invasive techniques

Herniolosko-zdruzenje-slovenije
Herniolosko-zdruzenje-slovenije

Organizatorja / Organizers

Herniološko združenje Slovenije in UKC Ljubljana
Slovenian Hernia Society and UMC Ljubljana

KDAJ / WHEN

Petek, 24. november 2023
Friday, November 24th, 2023

Kraj srečanja / Venue

UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Lecture Hall of the UMC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Uradna jezika simpozija / Official languages of the Symposium

slovenščina in angleščina
English and Slovenian