Program

X. Slovenski simpozij o kilah z mednarodno udeležbo
X. Slovenian Symposium on Hernias with International Participation

Strokovni program / Scientific program

08:00 – 08:10
Pozdravna beseda / Welcome – Prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med

08:10 – 08:20
Uvod / Introduction – Doc. dr. Jurij Gorjanc, dr. med., Gregor Kunst, dr. med.

08:20 – 08:40
Robotske operacije kil – pregled / Robotic hernia repair – an overview – Dr. Filip Muysoms

08:40 – 09:00
Robotski TAR / Robotic TAR – Dr. Filip Muysoms

09:00 – 09:20
Edukacija v robotski kirurgiji  kil / Education in robotic hernia surgery – Doc. dr. Franz Mayer, dr. med.

09:20 – 09:40
Prihodnost robotske kirurgije v splošnih bolnišnicah / Future of robotic hernia surgery in general hospitals – Doc. dr. Franz Mayer, dr. med.

09:40 – 10:00
Diskusija / Discussion

10.00 – 10.30
Odmor / Coffee break

10:30 – 11:30
Operacija: robotski TAPP / Live operation : robotic TAPP (Hubad, Muysoms)

11:30 – 11:50
Robotski IPOM /Robotic IPOM – Dr. Vincenzo Trapani

11.50 – 12:10
Robot v abdominalni kirurgiji / Use of robot in abdominal operations – doc.dr. Jan Grosek, dr.med.

12:10 – 12:30
Robotska hernioplastika v UKC Ljubljana / Robotic hernia operations in UMC Ljubljana – Andraž Hubad, dr.med.

12:30 – 12:50
Diskusija / Discussion

12:50 – 13:50 Kosilo / Lunch

13:50 -14:05
Intraoperativna fascialna trakcija pri velikih (W3) pooperativnih kilah – bližnjica do minimalne invazivnosti ? (naše prve izkušnje) / Intraoperative fascial traction  in large (W3) incisional hernias – a shortcut to minimal invasivity ? (our initial experiences) – Doc. dr. Jurij Gorjanc, dr. med.

14:20 – 14.35
eTEP / extended totally extraperitoneal approach – Gregor Kunst, dr.med.

14:35 – 14:50
Endoskopske metode poprave line albe / endoscopic corrections fo linea alba – Asist. Dr. Tomaž Jakomin, dr.med.

14:50 – 15:00
Kronična bolečina po TAPP / Chronic pain after TAPP – Asist. dr. Tatjana Mateska, dr.med.

15:00 – 15:10
Minimalno invazivna poprava poškodbenih kil / Minimally invasive repaire of  postraumatic hernia – Katarina Benkovič, dr.med.

15:10 – 15:20
Razvoj laparoskopskega pristopa k operaciji dimeljske kile v UKC Maribor – Marko Hazabent, dr.med.

15:20 – 15:50
Predavanja na podlagi poslanih izvlečkov posameznih bolnišnic / Lectures

selected from submitted abstracts from different hospitals

15:50 – 16:00
Diskusija / Discussion

16:00 – 16:30 Odmor / Coffee break

16:30 – 17:45
Predavanja na podlagi poslanih izvlečkov posameznih bolnišnic / Lectures selected from submitted abstracts from different hospitals

17:45– 18:00
Diskusija, analiza simpozija / Discussion, symposium analysis